DPIA

Pro určité typy procesů bude potřeba zpracovat Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Zpracovat popis procesu, vyhodnotit riziková místa, nastavit opatření, …

Část života jsem pracovala jako pojišťovací makléř a mimo jiné zpracovávala Rizikové zprávy pro klienty.

Další kus života jsem implementovala systém na projektové řízení a mimo jiné pracovala s vyhodnocováním rizikovosti projektů.

Kdo jiný by se na procesy uměl podívat lepším katastrofickým okem?

Více …