Koordinace týmů

 

GDPR není problematikou pro sólového hráče.

Na celé akci se musí podílet management firmy, IT oddělení, právníci, personalisté, … Pochopitelně se vše odvíjí od velikosti firmy a rozsahu činností, ale prostě je to týmová práce.

Nabízím zkušenosti z řízení a koordinace projektů. Vv rámci implementace systémů jsem často tlumočníkem mezi specialisty z různých oborů a „normálními“ lidmi. Pokud nemáte vlastní odborníky, ráda vás propojím. Více …